Projecte:
Imatge gràfica per a la Guia Educadora 2020-2021

Client:
Ajuntament de Castelló

Descripció:
Disseny de la imatge gràfica per a una campanya informativa de la guia educadora, un document que compila totes les activitats educatives que es programen des dels diferents departaments de la corporació municipal.

Seguint les directrius proposades per l’administració, la imatge havia de ser dinàmica i d’impacte, aconseguint connectar de manera clara i inclusiva amb el públic objectiu: alumnat i personal docent.